%
26. mája 2018

Zabezpečenie kontroly kvality minerálnej vlny a expandovaného polystyrénu

Kvalita MW a EPS :
  • zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s výrobou a kvalitou minerálnej vlny v zmysle EN 13162, EN 14303 a expandovaného polystyrénu v zmysle  EN 13163
  • zabezpečenie skúšok požiarno-technických vlastností
  • ostatné činnosti súvisiace s kvalitou výrobku

V uvedených harmonizovaných európskych normách sú stanovené konkrétne požiadavky na priemyselne vyrábané výrobky z minerálnej vlny a expandovaného polystyrénu používané na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu budov a priemyselných inštalácií. Normy špecifikujú vlastnosti výrobkov a zahŕňajú aj postupy skúšania a hodnotenia zhody.

 Podľa Vami zadaného zamýšľaného použitia výrobku Vám stanovíme relevantné parametre, vypracujeme interné normy kvality, plán skúšok, plán kontrol, systém riadenia výroby, navrhneme vybavenie laboratória na interné skúšky, zabezpečíme externé skúšky, určenie typu výrobku, skúšky požiarno-technických vlastností, vypracujeme vyhlásenie o parametroch a ostatnú dokumentáciu v závislosti od charakteru a zaradenia výrobku.