%
26. mája 2018

Externý manažér kvality pre malé a stredné stavebné firmy

Služby externého manažéra kvality pre malé a stredné stavebné firmy:
  • zavedenie a starostlivosť o systém riadenia výroby a kontroly kvality produkcie

Pri vypracovávaní systému riadenia výroby sa postupuje v súlade s príslušnými technickými špecifikáciami platnými pre vyrábaný výrobok. Základným dokumentom systému riadenia výroby je príručka kvality, kde je stanovená politika firmy a ciele a tiež zodpovednosti, právomoci a vzájomné vzťahy medzi všetkými pracovníkmi riadiacimi, vykonávajúcimi alebo preverujúcimi činnosti ovplyvňujúce kvalitu. Súvisiaca dokumentácia sú všetky predpisy a postupy, v ktorých sú detailne popísané pracovné, kontrolné a skúšobné postupy podľa charakteru výroby a výrobku.

Činnosť externého manažéra kvality zahŕňa všetky činnosti súvisiace s výrobou a kontrolou kvality daného stavebného výrobku tak, ako budú stanovené v zavedenom systéme alebo sú popísané v dokumentácii už existujúceho systému kvality výrobcu.