%
23. júna 2018

ELPEPRO - certifikácia stavebných výrobkov a poradenstvo

Sme firma poskytujúca hospodárskym subjektom, t.j. výrobcom, dovozcom, distribútorom
a splnomocneným zástupcom výrobcov stavebných materiálov konzultácie, poradenstvo  
a technickú pomoc v týchto oblastiach: 

Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov


Zavádzanie systémov riadenia výroby pri výrobe stavebného výrobku


Licencie na vykonávanie špeciálnych stavebných prác

  • zatepľovanie obvodových plášťov budov
  • izolácie plochých striech

Metrológia v procese výroby stavebných výrobkov


Zabezpečenie kontroly kvality minerálnej vlny a expandovaného polystyrénu


Externý manažér kvality pre malé a stredné stavebné firmy

Naši odborníci pôsobia v oblasti stavebníctva profesionálne od roku 1989, v oblasti kvality, systémov manažérstva kvality a certifikácie stavebných výrobkov od roku 1995. Máme dlhodobé praktické skúsenosti, potrebné kontakty a dobrú znalosť príslušnej legislatívy.
V prípade Vášho záujmu Vám ponúkame podporu a spoluprácu, ktorá vašej firme umožní a zaistí zabezpečenie vyššie uvedených aktivít bez potreby vlastných špecialistov.